DŽONIS

DANALĀCIS
DRAUDZIŅŠ - pieklīdis Māriņkalnā
RIKIJA

ČITA

ZITA - pieklīdusi Mārkalnes pagastā