DŽONIS

DANALĀCIS
DRAUDZIŅŠ - pieklīdis Māriņkalnā
RIKIJA
ZITA - pieklīdusi Mārkalnes pagastā